Novice in obvestila

Obvestilo Medobčinskega inšpektorata- tehtanje tovornih vozil
28. 01. 2016

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (MIR) obvešča udeležence v cestnem prometu, še posebej voznike tovornih vozil, da bodo z letošnjim letom na območju občin Postojna in Loška dolina, pričeli s tehtanjem tovornih vozil oziroma izvajanjem nadzora nad največjimi dovoljenimi osnimi obremenitvami vozil in največjimi dovoljenimi skupnimi masami in dovoljenimi masami vozil.

MIR bo izvajal nadzor na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestah v naseljih na podlagi pooblastil, ki jih v 106. členu določa  Zakon o cestah (ZCes-1) (Ur. list RS, št. 109/20, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15).

Predpisane globe za prekoračitve se stopnjujejo sorazmerno z odstotki prekoračitve. Voznik, oseba, ki naloži tovor in naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju z dovoljeno obremenitvijo oziroma odrejeno prometno signalizacijo glede osnih obremenitev in skupne mase ter dovoljene mase vozila, se kaznuje za prekršek z globo od 200 do 900 EUR, pravna oseba z globo od 600 do 3.000 EUR in odgovorna oseba pravne osebe z globo 500 EUR.

Skip to content