Obvestilo – JP Komunala Cerknica

Uporabnike obveščamo, da v oktobru 2020 zaradi trenutne situacije povezane s koronavirusom ne bo izveden reden mesečni popis vodomerov podjetij oziroma večjih porabnikov.
Datum: 29. oktobra, 2020

V kolikor želite, da se obračun izvede glede na dejansko količino porabljene vode, vas prosimo, da sami odčitate stanje na vodomeru in nam ga do vključno 2.11.2020 sporočite na:

V primeru, da ne prejmemo stanja, bo obračunana povprečna poraba, morebiten poračun pa bo izveden ob naslednjem popisu.

Hvala za razumevanje,

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Notranjska cesta 44

1380 Cerknica

Tel.: 01-709-79-10

Fax.: 01-709-31-75

Email: nusa.ambrozic@komunala-cerknica.si

http://www.komunala-cerknica.si

Skip to content