Novice in obvestila

Obrezovanje vegetacije ob cestah
11. 07. 2024

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti vseh udeležencev v prometu, posebej najbolj ranljivih – otrok, starejših in funkcionalno oviranih oseb, želimo občane in občanke opozoriti na obveznost obrezovanja in vzdrževanja vegetacije (živih meja, grmičevja, dreves …) na površinah ob cestišču.

Lastnike oziroma upravljalce zelenih površin, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja naprošamo, da na njih opravijo vsa nujna vzdrževalna dela. Opozarjamo predvsem na nujnost obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, še posebej ob cestah in pločnikih tako, da ti ne segajo na javno površino in ne ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih, ne zakrivajo prometne signalizacije in svetilnosti javne razsvetljave.

Nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o cestah, Odlokov o občinskih cestah ter Odlokov o javnih zelenih površinah, ki urejajo navedeno področje, opravlja Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

S spoštovanjem predpisov in izvajanjem vzdrževanih del vegetacije ob cestah bomo vsi skupaj pripomogli k večji varnosti prometa.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za urejeno in varno okolje ter dostopen prostor.

Obrezovanje vegetacije
Na glavno vsebino