Občinska volilna komisija

predsednica, Jasmina Čuk

namestnica, Maruša Hribar

član, Iztok Mihelčič

namestnik, Beno Peček

članica, Marinka Troha

namestnik, Zvonko Vidovič

član, Janez Ponuda

namestnica, Marija Sterle

Na glavno vsebino