Zapisnik 1. konstitutivne redne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina

Zapisnik 1. konstitutivne redne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina.

Datum: 10.01.2023

Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina.