Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina

Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta občine Loška dolina, ki je bila 19.6.2003, s pričetkom ob 19. uri v gasilski sejni sobi v Starem trgu

Datum: 19.06.2003

prisotni:
 • www.loskadolina.si

 • www.geoprostor.net

 • https://sou.postojna.si

 • www.zelenikras.si

 • www.komunala-cerknica.si

 • Smo člani Skupnosti občin Slovenije

 • Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti

 • www.lasnotranjska.si

 • Podjetniški inkubator Perspektiva

 • Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

 • RRA Zeleni kras - www.rra-zk.si