Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina

zapisnik 13. redne seje občinskega sveta Občine Loška dolina, ki je bila 18.12.2003, s pričetkom ob 18. uri, v gasilski sejni sobi v Starem trgu

Datum: 18.12.2003

prisotni:
 • www.loskadolina.si

 • www.geoprostor.net

 • https://sou.postojna.si

 • www.zelenikras.si

 • www.komunala-cerknica.si

 • Smo člani Skupnosti občin Slovenije

 • Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti

 • www.lasnotranjska.si

 • Podjetniški inkubator Perspektiva

 • Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

 • RRA Zeleni kras - www.rra-zk.si