Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta občine Loška dolina

Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta občine Loška dolina, ki je bila 19.12.2002, s pričetkom ob 18. uri, v gasilski sejni sobi v Starem trgu

Datum: 19.12.2002

prisotni: