Obvestilo o ustavitvi javnega natečaja

Obvestilo o ustavitvi javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto - direktor občinske uprave.

Datum: 12.01.2023

Obvestilo