Župan imenoval podžupanji

Imenovanje podžupanj Občine Loška dolina.

Datum: 28.12.2022

Župan Matjaž Antončič je s sklepom za podžupanji imenoval članici občinskega sveta:

 

- Romano Zakrajšek,

- mag. Armido Bavec.

 

Podžupanji nastopita funkcijo s 1.1.2023 in jo bosta opravljali nepoklicno.