Obrazec - Zahteva za lokacijsko informacijo

V veljavi novi obrazec za pridobitev lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi.

Datum: 01.06.2022

Obrazec