Najlepše urejena vas in zaselek v občini Loška dolina 2021 - rezultati

Rezultati najlepše urejene vasi in zaselka v občini Loška dolina v letu 2021.

Datum: 18.10.2021

Rezultat ocene