Portal - Dobrote slovenskih kmetij

Obvestilo v zvezi z možnostjo prodaje izdelkov, pridelkov,… z vaše kmetije na portalu Dobrote slovenskih kmetij.

Datum: 08.10.2021

Povabilo za vpis v bazo in portal DSK

Navodila za vpis v bazo

Pravila in pogoji delovanja portala