Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Loška dolina - referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Datum: 10.06.2021

Pogoji