Obvestilo - prevoz živih živali

Obvestilo Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

Datum: 23.11.2020

Obvestilo o prevozu živih živalih

 

Evidenca prevoznika živali

 

Vloga prevoznika živali