Ukinitev javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra

Odločba o ukinitvi javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra.

Datum: 09.11.2020

ODLOČBA