Ukrepi Zdravstvenega doma Cerknica

Ukrepi ZD Cerknica za učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2.

Datum: 13.07.2020

Obvestilo