Poslovni čas Lekarniške podružnice Stari trg

Poslovni čas Lekarniške podružnice Stari trg

Datum: 22.06.2020

Sporočamo vam, da bomo v času letnih dopustov poslovalni čas Lekarniške podružnice Stari trg

prilagodili zmanjšanemu obsegu dela Zdravstvene postaje Stari trg. Lekarniška podružnica Stari trg

 bo tako v času od 06.07.2020 do 16.08.2020 odprta :

 

- ponedeljek, torek, četrtek in petek:                  8.00 - 16.00

- sreda:                                                                        11.00 - 18.00

 

 

 

LEKARNA LJUBLJANA