Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo zemljišč s parc. št. 1455/129 katastrska občina 1634 Dane.

Datum: 08.05.2020

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18 ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo  zemljišč s parc. št. 1455/129 katastrska občina 1634 Dane.

 

1. Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja namero o  neposredni menjavi nepremičnine s parc. št. 1455/129 k.o. 1634 Dane v izmeri 300 m2,

za zemljišča s parc. št.:

  • 1455/290 k.o. 1634 Dane v izmeri 498 m2,
  • 1455/366 k.o. 1634 Dane v izmeri 90 m2.

 

2.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 29.05. 2020.  

 

3. Menjava navedenih nepremičnin se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Loška dolina, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino in lastnikom zemljišč.

4. Dodatne informacije o menjavi nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .  
 

5. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od sklenitve pogodbe.

 

6. Drugi pogoji pravnega posla

Vsaka stranka v postopku krije svoje stroške v zvezi s menjavo zemljišča.

 

 

Župan

Janez Komidar