Podaljšanje rokov prijave na razpise

Obveščamo vas, da so roki za oddajo prijav na razpise podaljšani.

Datum: 16.03.2020

Občina Loška dolina obvešča, da so roki za prijave na razpise:

  • za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020,
  • za sofinanciranje prireditev v letu 2020,
  • za sofinanciranje drugih društev v letu 2020

 

podaljšani do 15.04.2020.

 

 

Občina Loška dolina

            

Danica Zrim, dipl.ekon (UN)

Družbene dejavnosti

Tel. 01 70 50 679

http://www.loskadolina.si/