Obvestilo - nosilci KMG

Navodilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za javno upravo (MJU) vezano na preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi korona-virusa (COVID-19).

Datum: 11.03.2020

V skladu z navodilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za javno upravo (MJU) vezano na preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi korona-virusa (COVID-19) smo za nosilce KMG pripravili obvestilo glede urejanja podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) na UE Cerknica – z namenom, da preprečimo nepotrebna čakanja na hodnikih in s tem širjenje morebitnih okužb, je izpostavljeno dosledno naročanje po telefonu (tel. št.: 01/70-71-300).

 

OBVESTILO