Javni poziv - predstavnik zainteresirane javnosti

Javni poziv za predlaganje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda Snežnik.

Datum: 09.07.2019

Besedilo javnega poziva