Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Loška dolina št. 4

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4.

Datum: 10.05.2019

STALIŠČA