Stališča za območje Ograde EUP ST 02-del

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka št. 2 OPPN za območje Ograde EUP ST 02- del (OPPN Ograde).

Datum: 26.04.2019

STALIŠČA