Stališča OPPN ST 26 IG

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP ST 26 IG.

Datum: 25.03.2019

STALIŠČA OPPN ST  IG

 

Zapisnik iz javne obravnave OPPN za območje EUP ST 26 IG