Javna razgrnitev EUP ST 26 IG

Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 26 IG.

Datum: 01.02.2019

Povzetek za javnost