Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4.

Datum: 01.02.2019

Povzetek za javnost

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3