Brezplačna plakatna mesta - referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugimtirom železniške proge Divača - Koper

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper, ki bo v nedeljo, dne 13. maja 2018.

Datum: 05.04.2018

Pogoji - uporaba plakatnih mest