Obvestilo o objavi razpisa za delovno mesto ravnatelja v OŠ Stari trg pri Ložu

Obvestilo o objavi razpisa za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Datum: 10.03.2018

Svet zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu obvešča, da je v Uradnem listu št. 16/18 objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja.