Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPPN-ja

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev-Dane št. 041043, javne poti Knežja njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas.

Datum: 08.01.2018

Stališča