Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Občina Loška dolina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za namen gradnje doma upokojencev.

Datum: 26.09.2017

Namera o ustanovitvi stavbne pravice