Brezplačna plakatna mesta - volitve za predsednika države

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije.

Datum: 30.08.2017

Pogoji - brezplačna plakatna mesta