Opozorilo - previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju

Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da se zaradi suhega in vročega vremena povečuje možnost nastanka požarov v naravnem okolju, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur.

Datum: 04.08.2017

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:
- pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
- prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
- prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v
naravnem okolju lahko povzročijo požar.