Namera o oddaji v najem - zemljišče s parc. št. 965, k.o. Babno Polje

Občina Loška dolina objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 965, k.o. Babno Polje.

Datum: 08.05.2017

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

NAMERO O ODDAJI V NAJEM nepremičnine s parc. št. 965 k.o. 1651- Babno Polje

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 965 k.o. 1651- Babno Polje.

Za  oddajo nepremičnine v najem  bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan Janez Komidar