Razglas o preklicu velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

Datum: 13.04.2017

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.

20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 

R A Z G L A Š A

 

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na

območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska

Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina,

Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila

2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala

izvajati poostren nadzor.