Obvestilo - izvajanje fotogrametrije

Občina Loška dolina obvešča občane, da se bo za potrebe OPPN-jev naselij Stari trg, Lož in Pudob, v času od 29.3.2017 do 14.4.2017, na teh območjih izvajala fotogrametrija.

Datum: 28.03.2017

.