Stališča do pripomb - spremembe in dopolnitve OPN 3

Stališča do pripomb z javne razgrnitve sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3.

Datum: 06.02.2017

Stališča - SD OPN 3