DatumNaslov
20.11.2015Brezplačna plakatna mesta - pogoji
20.11.2015Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom
16.11.2015Preklic ukrepa prekuhavanja vode v Babnem Polju
12.11.2015Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom
08.11.2015Center za inovativnost in razvoj
06.11.2015Namera o oddaji v najem - Kulturni dom Stari trg
04.11.2015Vabilo na regijsko srečanje mladih in mladinskih delavcev - Rastimo skupaj
23.10.2015Zapora ceste Pot na Ulako
16.10.2015Županovo voščilo ob občinskem prazniku
14.10.2015Babno Polje - obvezno prekuhavanje vode
13.10.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe
12.10.2015Vabilo na otvoritev obvoznice Stari trg
12.10.2015Vabilo na svečano sejo ob občinskem prazniku
09.10.2015Namera o oddaji v najem - Kulturni dom Stari trg
30.09.2015Odločba o ukinitvi javne posesti in javnega dobra - parc. št. 1/40, k.o. Nadlesk
29.09.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 711/6, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu
29.09.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 1/40 katastrska občina 1647 Nadlesk
29.09.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 2265/16, k.o. Kozarišče
29.09.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč - parcele št. 1296/7, 1291/86 in 1296/3 katastrska občina 1636 Lož
29.09.2015Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - parcela št. 1602/5 katastrska občina 1636 Lož
28.09.2015Ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska
28.09.2015Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
28.09.2015Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
22.09.2015Poziv za predlaganje predstavnika uporabnikov oz zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Snežnik
10.09.2015Promocijski dogodek ob postavitvi oznak o višini vode na kraških poljih Notranjske in podelitev nagrad sodelujočim v akcijah »Postani Donavski umetnik« in »Vodni detektiv«
<< 111213141516171819 >>