DatumNaslov
27.02.2018Sofinanciranje arheoloških raziskav 2018 - javni poziv
26.02.2018Dostop do hidrantov
23.02.2018Obvestilo - odvoz odpadkov 23.02.2018
23.02.2018Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
23.02.2018Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
22.02.2018Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
22.02.2018Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
22.02.2018Prodaja zemljišča s parc. št. 807/80, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu
22.02.2018Prodaja zemljišča s parc. št. 1118 in 1119, katastrska občina 1634 Dane
22.02.2018Prodaja zemljišča s parc. št. 517/2, katastrska občina Pudob
22.02.2018Prodaja zemljišča s parc. št. 2247/17 in 1602/6 k.o. Lož
22.02.2018Prodaja zemljišča s parc. št. 711/22 in 711/26 k.o. Stari trg
16.02.2018Obratovalni čas smučišča na Ulaki
14.02.2018Praznenje zabojnikov za mešane odpadke
13.02.2018Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
13.02.2018Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
07.02.2018Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
06.02.2018Uradne ure na dan 9.2.2018 - JP Komunala Cerknica d.o.o.
05.02.2018Odpovedana otvoritev povezovalne ceste in parkirišča za avtodome
05.02.2018Vabilo na prireditev ob kulturnem prazniku
01.02.2018Namera - oddaja nepremičnine v najem
23.01.2018Obvestilo - 23.1.2018 v Starem trgu motena oskrba s pitno vodo
22.01.2018Obvestilo - 22. 1. 2018 motena vodooskrba v Babnem Polju
19.01.2018Šolski avtobus - spremenjen vozni red
08.01.2018Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPPN-ja
<< 91011121314151617 >>