DatumNaslov
28.09.2016Sredstva za kadrovske štipendije za šolsko leto 2016/2017 - Regijska štipendijska shema Primorsko-notranjske regije
26.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča s parc. št. 759/4, k.o. Stari trg
26.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča s parc. št. 759/3, k.o. Stari trg
21.09.2016Rezultati ocenjevanja za najbolj urejeno vas v občini Loška dolina v letu 2016
19.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča s parc. št. 191/7, k.o. Stari trg
14.09.2016Obvestilo - spremembe javnega razpisa garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem
14.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča s parc. št. 1643/15, k.o. Lož
14.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča s parc. št. s parc. št. 664/4 k. o. 1645 Viševek
12.09.2016Namera za sklenitev pogodbe - oddaja nepremičnine s parc. št. 2491, k.o. Nadlesk, v najem
12.08.2016Stališča do pripomb z javne razgrnitve in obravnave OPPN EUP ST 21 CDI – DEL
25.07.2016Najbolj urejena vas v občini Loška dolina
13.07.2016Vabilo na strokovno ekskurzija
24.06.2016Županovo voščilo ob dnevu državnosti
20.06.2016Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDi – del
08.06.2016Sprememba lokacije koncerta
19.05.2016Zbiranje podpisov - Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh
13.05.2016Popolna zapora ceste v Smelijevem naselju
13.05.2016Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
25.04.2016Kurjenje kresov - opozorilo
20.04.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča parc. št. 711/14, k.o. Stari trg
20.04.2016Namera za sklenitev pogodbe - prodaja zemljišča parc. št. 690/1, k.o. Stari trg
19.04.2016Članek - Slovenci gojimo čebelarsko tradicijo
14.04.2016EU SI ti: Okrogla miza Evropa za mlade v Postojni
06.04.2016Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Kulturni dom Stari trg
01.04.2016Povabilo k sodelovanju - Fotografije za razglednice občine Loška dolina
<< 8910111213141516 >>