17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

V četrtek, 27. 01. 2022, bo potekala 17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 20.01.2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) sklicuje župan Janez Komidar 17.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 27. januarja 2022, ob 18. uri. 

  

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 16.  redne seje, z dne 14.10. 2021 in 1. izredne seje z dne 14.12. 2021

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 – prva obravnava

     Proračun Občine Loška dolina za leto 2022 - prva obravnava 

4. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

5. Sklep o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2022

6. Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra

7. Imenovanje člana uredniškega odbora Javnega glasila Obrh

8. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane 

9. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

10. Končno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Naročila, izvedba in plačila storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1.4. 2019 do 31.12. 2020«

11. Pobude in vprašanja