1. izredna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

V torek, 14. 12. 2021, bo potekala 1. izredna seja Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 10.12.2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  sklicuje župan Janez Komidar 1.   izredno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v torek, 14. decembra 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Rekonstrukcija ceste in obnova vodovoda Lož - Podlož 

Odgovor na zahtevo za sklic izredne seje in uvrstitev točke - poročilo o razlogih in pravnih podlagah za sprejem nove sistemizacije delovnih mest v občinski upravi 

Priloge k 1. točki dnevnega reda:

 

2. Poročilo župana glede nove vodne vrtine Kozarišče