13. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

V četrtek, 25. 02. 2021, bo potekala 13. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 18.02.2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  sklicuje župan Janez Komidar 13.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 25. februarja 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 12.  redne seje, z dne 21.1. 2021

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o  lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina – druga obravnava

Amandmaji k Predlogu odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina

4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2021 – druga obravnava

     Proračun Občine Loškad dolina za leto 2021

5. Sklep o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021

6. Imenovanje predstavnika Občine Loška dolina v Razvojni svet Primorsko – notranjske regije

7. Poročilo o aktivnostih  za dodatni vodni vir Kozarišče

8. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

9. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

10. Pobude in vprašanja