23. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 20.2. 2014, ob 18.00 v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 13.02.2014

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 23.1. 20142. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – druga obravnava4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v Občini Loška dolina5. Spremembe in dopolnitve letnega programa športa Občine Loška dolina za leto 20146. Kadrovske zadeve: Imenovanje direktorja javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik7. Pobude in vprašanjaGradivo za sejo