22. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) župan občine Loška dolina sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 23.1. 2014, ob 18.00 v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 17.01.2014

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 19.12. 20132. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – prva obravnavaPredlog proračuna 20144. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru postavk proračuna, ki so po ekonomski klasifikaciji opredeljene na kontih skupine 43- investicijski transferi za leto 20135. Informacija o aktivnostih v Državnem svetu Republike Slovenije6. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarINFORMACIJA:1. Plan izvajanja javnih del v letu 20142. Sklep o zadržanju objave in izvajanja sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina3. Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije