13. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan občine Loška dolina 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 18. 10. 2012, ob 18.00 v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 12.10.2012

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 6.9. 20122. Pregled realizacije sklepov3. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka nad Notranjsko-kraškim regionalnim zavodom za turizem Postojna – v likvidaciji s prilogami4. Izvolitev predstavnika Občine Loška dolina v volilno (elektorsko) telo za volitve članov državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov5. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarINFORMACIJA: Poročilo o delu župana in občinske uprave za obdobje oktober 2011 do oktober 2012