12. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) župan občine Loška dolina sklicuje 12. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 6.9.2012 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 30.08.2012

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 14.6. 20122. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o spremembah odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loška dolina – skrajšani postopek4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2012Rebalans 20125. Predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolinaPriloge - Predlog odloka s prilogamiGrafični del6. Podelitev priznanj »Srebrni grb Občine Loška dolina« v letu 20127. Pobude in vprašanjaInformacija - Cene programov predšolske vzgoje