2. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – UPB1) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicujem 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, dne 16. decembra 2010 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 09.12.2010

DNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 11.11.20102. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - skrajšani postopekOdlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke"4. Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica – skrajšani postopekOdlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino CerknicaDopis MOPOdlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92)Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 8/94)5. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškovPravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškovPravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občina Loška dolina, št. 41/07)6. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:a) Stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Loška dolina1. Statutarno pravna komisija2. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja3. Komisija za družbene dejavnosti4. Komisija za gospodarske dejavnostib) Stanovanjski odbor Občine Loška dolinac) Uredniški odbor Javnega glasila Obrhd) Odgovorni urednik javnega glasila Obrhe) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu7. Imenovanje nadzornega odbora Občine Loška dolina8. Predstavitev občinskega prostorskega načrta -OPNObrazložitev Občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina9. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Komidar l. r.