25. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 25. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. februarja 2010 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 18.02.2010

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 28.1.2010zapisnik2. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2010obrazložitevsplošni delposebni delNRP4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – skrajšan postopekodlokneuradno prečiščeno besedilo5. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2010mnenje ZKDletni program6. Pobude in vprašanja