24. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan 24. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. januarja 2010 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 20.01.2010

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 17.12.20092. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2010 – splošna razpravaPriloge: • Zapisnik - Komisija za gospodarstvo in razvoj
 • Zapisnik - Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
 • Zapisnik - Komisija za kmetijstvo
 • Zapisnik - Komisija za družbene dejavnosti
 • Zapisnik - Komisija za proračun in finance
 • 4. Statut Občine Loška dolina – uradno prečiščeno besedilo – skrajšan postopek • Statut - UPB
 • 5. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina  Priloge: • Zapisnik - Komisija za gospodarstvo in razvoj
 • Mnenje Zavoda grad Snežnik
 • Predlog pravilnika
 • 6. Letni program športa za leto 2010  Priloge: • Mnenje Športne zveze Loška dolina
 • Program
 • 7. Kadrovske zadeve:  - Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica  Priloge: • vloga
 • 8. Pobude in vprašanja  Župan občine Loška dolina  Janez Strle